STATUS PRAWY KPP W LIMANOWEJ - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWY KPP W LIMANOWEJ

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, zwana dalej „Komendą" z siedzibą w Limanowej przy ul. Żwirki i Wigury 7, jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej, zwanego dalej „Komendantem”, który realizuje na obszarze powiatu limanowskiego zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

Komendant jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i pracujących w jednostkach Policji wchodzących w skład Komendy.

W sprawach określonych ustawami i w innych przepisach, Komendant jest organem administracji I stopnia, zarówno wobec podwładnych policjantów i pracowników Policji jak również podmiotów zewnętrznych.

W stosunku do osób zatrudnionych w Komendzie posiada uprawnienia pracodawcy. W określonych przypadkach pełni funkcje reprezentanta Skarbu Państwa.

 

Komendant jest kierownikiem zespolonej służby, podlega:

  1. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów oraz jako organowi administracji rządowej w sprawach określonych odrębnymi przepisami, dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji, rozkazów i poleceń.
  2. Zwierzchnictwu Starosty Limanowskiego, jako przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Data modyfikacji 30.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Mól
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Mól Jednoosobowe Stanowisko do spraw Parsowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Mól
do góry