Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Limanowej - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Limanowej

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

  W LIMANOWEJ

  insp. DARIUSZ URBANIK 
 

 

Insp. Dariusz Urbanik jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. Z Policją związany jest od 1991 roku. Służbę rozpoczął w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Sączu. Od 1996 pełnił służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KWP w Nowym Sączu. W 2008 roku został mianowany Naczelnikiem Wydziału w Nowym Sączu Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego KGP. W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem. W listopadzie 2015 roku objął na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

  W LIMANOWEJ

 mł. insp. KRZYSZTOF CHOCHLIŃSKI  

 

Mł.insp. Krzysztof Chochliński jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie w  zakresie „Zarządzanie organizacją”.   Pracę w Policji rozpoczął w 1992 r. Od początku służby związany był z pionem prewencji.  W 2001 r. został Dowódcą Kompani Oddziałów Prewencji Policji w Komendzie Stołecznej Policji. W 2005 r. został Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach. W 2006 r. był mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.  Od 2011 r. pracował w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W 2014 r. został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Od 3 kwietnia 2017r.  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. 

 

 

 


 

 

 

Kompetencje Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej

 

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, zwana dalej „Komendą" z siedzibą w Limanowej przy ul. Żwirki i Wigury 7, jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej, zwanego dalej „Komendantem”, który realizuje na obszarze powiatu limanowskiego zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Komendant jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i pracujących w jednostkach Policji wchodzących w skład Komendy.

 

W sprawach określonych ustawami i w innych przepisach, Komendant jest organem administracji I stopnia, zarówno wobec podwładnych policjantów i pracowników Policji jak również podmiotów zewnętrznych. W stosunku do osób zatrudnionych w Komendzie posiada uprawnienia pracodawcy. W określonych przypadkach pełni funkcje reprezentanta Skarbu Państwa.

 

Komendant jest kierownikiem zespolonej służby, podlega:

 

Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów oraz jako organowi administracji rządowej w sprawach określonych odrębnymi przepisami, dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji, rozkazów i poleceń;

 

Zwierzchnictwu Starosty Limanowskiego, jako przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 30.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Mól
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Mól Jednoosobowe Stanowisko do spraw Parsowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Mól
do góry